Godt

Forskellen mellem godt og godt
Tommelfingerreglen er, at godt er et adjektiv, og godt er et adverb. Godt ændrer et substantiv; noget kan være eller virke godt. ... Alt hvad du behøv...
godt en del af talen
Nå er et adverb. Det ændrer et verbum (fortæller "hvordan"). Nå kan bruges som adjektiv for at indikere et godt helbred eller tilfredsstillende forhol...
godt adjektiv
Nå er et adverb. Det ændrer et verbum (fortæller "hvordan"). Nå kan bruges som adjektiv for at indikere et godt helbred eller tilfredsstillende forhol...
Forskelle mellem et grav og boret brønd
Borede brønde kan bores mere end 1.000 fod dybe, men indenlandske brønde er normalt mellem 100-200 fod i dybden og 6 inches i diameter. Ofte placeres ...
Forskellen mellem og og så godt som
Mens og blot sammenføjes to (eller flere) udtryk såvel som lægger ulige vægt på de to udtryk - udtrykket forud for såvel som bærer en stærkere vægt en...
Forskellen mellem også og så godt
Den eneste forskel er i placeringen i sætningen. Også og så godt bruges i slutningen af ​​en sætning. (Også er mere formel end også). Går også normalt...
Forskellen mellem godt og godt
Tommelfingerreglen er, at godt er et adjektiv, og godt er et adverb. Godt modificerer et substantiv; noget kan være eller virke godt. ... Alt hvad du ...