Microarray

Forskellen mellem RNA Seq og Microarray
Hovedforskellen mellem RNA-Seq og mikroarrays er, at førstnævnte muliggør fuld sekventering af hele transkriptomet, mens sidstnævnte kun profilerer fo...
dna microarray-princip
Princippet bag mikroarrays er, at komplementære sekvenser vil binde til hinanden. De ukendte DNA-molekyler skæres i fragmenter ved restriktionsendonuk...
Hvordan bruges DNA-mikroarrays i studiet af genomik
Forskere bruger DNA-mikroarrays til at måle ekspressionsniveauerne af et stort antal gener samtidigt eller til at genotype flere regioner i et genom. ...
Forskellen mellem mikroarray og RNA-sekventering
Hovedforskellen mellem RNA-Seq og mikroarrays er, at førstnævnte muliggør fuld sekventering af hele transkriptomet, mens sidstnævnte kun profilerer fo...