Socialisme

Forskellen mellem socialisme og demokratisk socialisme
I demokratisk socialisme er det aktiv deltagelse af befolkningen som helhed, og især arbejdere i selvstyring af økonomien, der karakteriserer socialis...
Forskellen mellem kommunisme og socialisme
Hovedforskellen er, at socialisme er forenelig med demokrati og frihed, mens kommunismen indebærer at skabe et 'lige samfund' gennem en autoritær stat...
Forskellen mellem kapitalisme og socialisme
Socialisme er et økonomisk og politisk system, hvorunder produktionsmidlerne er offentligt ejet. Produktions- og forbrugerpriser styres af regeringen ...
Hvad er forskellen mellem kapitalisme og socialisme
Kapitalisme er baseret på individuelt initiativ og favoriserer markedsmekanismer frem for regeringens indblanding, mens socialisme er baseret på reger...
Kommunisme versus fascisme
Hvad er fascisme i lægmandssæt?Hvordan adskiller kommunistiske og socialistiske teorier sig?Er fascisme kapitalistisk eller socialistisk?Er fascisme e...
Kommunisme vs. socialisme
Kommunisme vs. Socialisme. ... Hovedforskellen er, at under kommunismen ejes og kontrolleres de fleste ejendomsmæssige og økonomiske ressourcer af sta...
Forskel mellem socialisme og kommunisme
Hovedforskellen er, at socialisme er forenelig med demokrati og frihed, mens kommunismen indebærer at skabe et 'lige samfund' gennem en autoritær stat...
Forskel mellem socialisme og marxisme
Marxister betragter den materielle verden som en integreret helhed, hvor alle ting og fænomener er indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige. Mens so...
Forskellen mellem socialist og demokrat
Hvad tror socialisterne på?Er socialdemokrati det samme som socialisme?Hvilket parti er socialistisk?Hvad er de vigtigste mål for socialismen?Er Berni...