Enkel

Forskellen mellem alle og alle
Det korte svar er, at der ikke er meget forskel! Begge disse ord betyder "enhver person", og i ordbøger gives alles betydning som alle og omvendt. Det...
Forskellen mellem enhver og enhver
Ordet nogen betyder enhver enkelt person, det er ordets entalform. Ordet nogen betyder alle mulige mennesker, dette er ordets flertalsform. Flertalsor...