Sektor

Forskellen mellem offentlig sektor og privat sektor
Offentlig sektor henviser til den del af landets samlede økonomi, der kontrolleres af regeringen eller forskellige regeringsorganer. Den private sekto...
Forskellen mellem organiseret og uorganiseret sektor
Organiseret sektor er en sektor, hvor ansættelsesvilkårene er faste og regelmæssige, og medarbejderne får sikret arbejde. Uorganiseret sektor er en se...
Forskellen mellem industri og sektor
Industri refererer til en langt mere specifik gruppe af virksomheder eller virksomheder, mens udtrykket sektor beskriver et stort segment af økonomien...
erhvervssektorer
SektorPrimær sektor: Denne sektor beskæftiger sig med udvinding og høst af naturressourcer såsom landbrug og minedrift.Sekundær sektor: Denne sektor o...
Forskellen mellem marked og industri
Betydning - industri repræsenterer et stort antal virksomheder, der fremstiller et bestemt produkt eller leverer en bestemt service, mens markedet er ...
Forskellen mellem offentlig og privat sektor
Kort sagt kontrolleres den offentlige sektor stort set af regeringen, mens den private sektor ledes af enkeltpersoner. Den private sektor henviser til...