Rhombus

Forskellen mellem diamant, romb og trapez
Hver form har fire sider, og diamantform refererer til en rombe. Rhombus har lige sider med modsatte sider parallelt med hinanden. Trapezoid har ulige...
Forskellen mellem rektangel og romb
En rombe er et parallelogram med lige tilstødende sider. En firkant er en rombe med fire lige indre vinkler. Et rektangel er et parallelogram med fire...
Forskellen mellem parallelogram og romb
I en rombe er alle de fire sider ens, og diagonalerne krydser 90 grader, mens de modsatte sider i et parallelogram er ens, og diagonalerne halverer hi...
Forskellen mellem kvadrat og romb
Kvadrat: En firkant er en firesidet polygon, der har alle siderne lige i længden, og alle vinkler er lig med 90 grader. ... Rhombus: En rombe er også ...
Forskellen mellem Rhombus og Parallelogram
I en rombe er alle de fire sider ens, og diagonalerne krydser 90 grader, mens de modsatte sider i et parallelogram er ens, og diagonalerne halverer hi...