Procent

Forskellen mellem procentvis udbytte og procentvis genopretning
Nøgleforskellen mellem procentudbytte og procentindvinding er, at procentudbytte beregnes som et forhold mellem faktisk udbytte og teoretisk udbytte, ...
Forskellen mellem procent og procent
Disse to udtryk er ikke udskiftelige. "Procent" betyder "pr. Hundrede" og kan enten skrives ud eller udtrykkes med symbolet%. ... "Procentdel" bruges ...
hvad betyder en lav procent opsving
Hvis du bruger for meget opløsningsmiddel, omkrystalliserer mindre af forbindelsen, du forsøger at rense (mere er tilbage i opløsning), og du får en l...