Niche

Forskellen mellem grundlæggende niche og realiseret niche
Grundlæggende niche er hele sæt betingelser, hvorunder et dyr (population, art) kan overleve og reproducere sig selv. Realiseret niche er det sæt beti...
Forskellen mellem habitat og niche
Et levested er det sted, hvor en organisme lever, mens en niche er, at organismen spiller inden for dette miljø. Habitat fokuserer på, hvordan miljøet...
Forskellen mellem grundlæggende og realiseret niche
Grundlæggende niche er hele sæt betingelser, hvorunder et dyr (population, art) kan overleve og reproducere sig selv. Realiseret niche er det sæt beti...
Forskellen mellem nichemarkedsføring og massemarkedsføring
I de fleste tilfælde fokuserer nichemarketing på markeder, der ikke nås af mainstream-udbydere. På den anden side beskæftiger massemarkedsføring sig m...
Forskellen mellem niche og habitat
Et levested er det sted, hvor en organisme lever, mens en niche er, at organismen spiller inden for dette miljø. Habitat fokuserer på, hvordan miljøet...