Instrueret

Sådan designes primere til stedstyret mutagenese
Primere skal have en længde på mellem 25 og 45 baser med en smeltetemperatur (Tm) på ≥78 ° C. Den ønskede mutation (sletning eller indsættelse) skal v...