Deflation

Forskellen mellem inflation og deflation
Deflation: En oversigt. Inflation opstår, når priserne på varer og tjenester stiger, mens deflation opstår, når disse priser falder. Balancen mellem d...
Forskellen mellem recession og deflation
Recession refererer til et mærkbart fald i de økonomiske aktiviteter i et land i to på hinanden følgende kvartaler inden for industriproduktion, reali...