Forlig

Forskellen mellem mægling og forlig
Forlig er en alternativ tvistbilæggelsesmetode, hvor en ekspert udpeges til at løse en tvist ved at overbevise parterne om at blive enige om en aftale...
forligsmægling
Hvad er forlig og mægling?Hvad er forskellen mellem mægling og forlig?Hvad er forligsproces?Hvad er de 5 trin til mægling?Er forlig juridisk bindende?...
forligsfordele og ulemper
FordeleForligsmægleren er normalt en juridisk ekspert på det omtvistede område.Processen er privat, så der er ingen risiko for skade på omdømme.Parter...
Forskellen mellem voldgift og forlig
Forlig er hvor parterne med bistand fra en tvistbilæggelseslæge (forligsmanden) diskuterer spørgsmål for at nå til enighed. ... Voldgift er, hvor part...