Budgettering

Forskellen mellem budget og prognose
Et budget er en oversigt over den retning, ledelsen ønsker at tage virksomheden. En økonomisk prognose er en rapport, der illustrerer, om virksomheden...
Forskellen mellem traditionel budgettering og nulbaseret budgettering
Traditionel budgettering tager det foregående års udgifter som basisdatapunkter; nulbaseret budgettering tager den strategiske tilgang til at tildele ...
Forskellen mellem budgettering og prognoser
Budgettering kvantificerer forventningen om indtægter, som en virksomhed ønsker at opnå i en fremtidig periode, mens finansprognoser estimerer det bel...
Forskellen mellem nulbaseret budgettering og effektivitetsbudgettering
Hovedforskellen mellem nulbaseret budgettering og performance budgettering er, at mens nulbaseret budgettering udføres ved at retfærdiggøre alle indtæ...
Forskellen mellem inkrementel og nulbaseret budgettering
Hovedforskellen mellem inkrementel og nulbaseret budgettering er, at mens inkrementel budgettering tilføjer en godtgørelse for ændringer i indtægter o...
Forskellen mellem ZBB og ABB
ZBB er nulbaseret budgettering og ABB er aktivitetsbaseret budgettering. Begge er forskellige tilgange til budgettering, og begge gælder for omkostnin...