Værst

Forskellen mellem værre og værste
Hovedforskellen er, at værre bruges, når man direkte sammenligner to eller flere ting, og værst bruges til at beskrive noget, der er det "mest dårlige...