Woods

skov vs skov
En skov er ifølge Websters New World Dictionary "en tyk vækst af træer og underbørste, der dækker et omfattende landområde." Et træ defineres derimod ...