Dyreliv

Forskellen mellem naturreservat og nationalpark
Wildlife sanctuary er et naturligt habitat, der drives af de styrende organer eller private organisationer, der beskytter visse dyrearter og fugle. Na...
Forskellen mellem dyrelivsbiologi og zoologi
Sammenligning af zoologer med dyrelivsbiologer Den væsentligste forskel mellem disse fagfolk ligger i, hvad de koncentrerer sig om at forske i. Zoolog...