Vacuoles

Forskellen mellem vesikel og vacuole
Vesikler og vakuoler er membranindelukkede organeller, der indeholder forskellige typer stoffer, der er gemt i dem. Vacuoles er en type blærer, der ho...