Usikkerhed

Forskellen mellem risiko og usikkerhed
Definition. Risiko henviser til beslutningssituationer, hvor alle potentielle resultater og deres sandsynlighed for hændelser er kendt af beslutningst...
forskel mellem risiko og usikkerhed pdf
Hvad er forskellen mellem risiko og usikkerhed?Hvad er forskellen mellem beslutningstagning under usikkerhed og risiko?Hvad er den største forskel mel...
forskel mellem risiko og usikkerhed tutor2u
Hvad er forskellen mellem risiko og usikkerhed?Hvad er den største forskel mellem risiko og usikkerhed som defineret af Frank H Knight?Hvad er usikker...