Tritium

Forskellen mellem protium deuterium og tritium
Hovedforskellen mellem protium, deuterium og tritium er, at protium ikke har nogen neutroner i sine kerner, mens deuterium er sammensat af en neutron,...