Transistor

Forskellen mellem transistor og thyristor
Den afgørende forskel mellem transistor og thyristor er, at en transistor er en 3-lags enhed, der kræver regelmæssig strømpuls for at sikre ledning. T...
Forskellen mellem BJT og FET
BJT og FET er elektroniske enheder. Den grundlæggende forskel mellem BJT og FET er, at den bipolære forbindelsestransistor er den bipolære og nuværend...
Forskellen mellem NPN og PNP-transistor
I en NPN-transistor løber den flydende strøm fra kollektorterminalen til Emitter-terminalen, mens strømmen i en PNP løber fra emitterterminalen til ko...
Forskellen mellem NPN og PNP
I en NPN-transistor gives en positiv spænding til kollektorterminalen for at producere en strømstrøm fra kollektoren til emitteren. I en PNP-transisto...
Forskellen mellem FET og MOSFET
En MOSFET er en type FET. Det står for "metaloxid halvleder felt effekt transistor". Alle MOSFET'er er FET'er, ikke alle FET'er er MOSFET'er. Men udtr...