Underhold

Forskellen mellem eksistensopdræt og intensiv opdræt
Underholdslandbrug dyrker mad til din egen og din families direkte forbrug. Som en grøntsagshave i baghaven, men også med frugt, stivelsesafgrøder og ...
Forskellen mellem livsstil og kommerciel landbrug
Underhold og kommercielt landbrug er de to typer landbrugsmetoder. Underholdslandbrug udføres af landmanden for at overleve sin egen og personens afhæ...