Stabil

Forskellen mellem ligevægt og stabil tilstand
Nøglekonceptet er, at ethvert system er mest stabilt i dets laveste frie energitilstand under nuværende forhold. Når denne tilstand er nået, er system...