Solvens

Forskellen mellem likviditet og solvens
Solvens henviser til en virksomheds kapacitet til at opfylde sine langsigtede økonomiske forpligtelser. Likviditet henviser til en virksomheds evne ti...