Buske

Forskellen mellem busk og busk
En busk kan være højere end en busk, men ikke så høj som et træ og have tykkere løv end en busk. En busk kan plejes, beskæres og formes, mens en busk ...
Forskellen mellem urter buske og træer
Urter er ikke-træagtige, frøproducerende planter, mens buske er træagtige planter, der indeholder mange hovedstængler, der opstår nær jorden. ... I ur...