Mættet

Forskellen mellem mættede og umættede kulbrinter
Mættede kulbrinter er forbindelserne, der kun indeholder enkelt kovalente bindinger. Disse er også kendt som alkaner. Umættede carbonhydrider er ligek...
Mættede fedtstoffer mod umættede fedtstoffer
Mættede fedtsyrer mangler dobbeltbindinger mellem de enkelte carbonatomer, mens der i umættede fedtsyrer er mindst en dobbeltbinding i fedtsyrekæden. ...
Forskellen mellem mættede og umættede forbindelser
Hovedforskellen mellem mættede og umættede forbindelser er, at mættede forbindelser kun har carbon-carbon enkeltbindinger, mens umættede har carbon-ca...
Forskellen mellem mættede og umættede obligationer
Mættede fedtsyrer mangler dobbeltbindinger mellem de enkelte carbonatomer, mens der i umættede fedtsyrer er mindst en dobbeltbinding i fedtsyrekæden. ...
Forskellen mellem mættede og umættede fedtsyrer
Mættede fedtsyrer mangler dobbeltbindinger mellem de enkelte carbonatomer, mens der i umættede fedtsyrer er mindst en dobbeltbinding i fedtsyrekæden. ...
Forskellen mellem fedt og mættet fedt
Mættede fedtsyrer mangler dobbeltbindinger mellem de enkelte carbonatomer, mens der i umættede fedtsyrer er mindst en dobbeltbinding i fedtsyrekæden. ...
Forskellen mellem mættet og umættet
Forskellen mellem mættet og umættet fedt ligger i antallet af dobbeltbindinger i fedtsyrekæden. Mættede fedtsyrer mangler dobbeltbindinger mellem de e...