Brud

eksempel på hydrogenolyse
Udtrykket hydrogenolyse henviser til en reaktionstype, hvor brud på en given binding AB ledsages af tilsætning af hydrogen til både A og B. Et eksempe...