Vend tilbage

Hvordan man laver selvangivelser i Australien
Hvordan indgiver jeg min australske selvangivelse?Hvordan indgiver jeg min første selvangivelse Australien?Hvordan fungerer selvangivelser i Australie...
skatterefusion, Australien 2020
Vi starter fuld behandling af selvangivelserne 2019-2020 den 5. juli 2020 og forventer at begynde at betale refusion fra 16. juli 2020.Hvornår kan jeg...
skatterefusion australien dato
Hvornår kan jeg få min selvangivelse 2020 Australien?Hvornår skal jeg få min selvangivelse 2020?Hvor lang tid tager det at få skatterefusion 2019 Aust...
Sådan beregnes regnskabsmæssig afkast
Formlen for regnskabsmæssig afkast er som følger: ARR = gennemsnitlig årlig fortjeneste / gennemsnitlig investering.Hvad er formlen for den gennemsnit...
Forskellen mellem forventet retur og påkrævet retur
Hvad er forskellen mellem forventet retur og krævet retur? ... Det krævede afkast er det mindste afkast, der skal modtages for at en investeringsmulig...
Forskellen mellem ROE og ROA
Return on Equity (ROE) er generelt nettoindkomst divideret med egenkapital, mens Return on Assets (ROA) er nettoindkomst divideret med gennemsnitlige ...