Afstå

Hvad er Refrain i poesi
I poesi er et afståelse et ord, en linje eller en sætning, der gentages inden for selve digtets linjer eller strofer. ... byrden - den mest almindelig...
Forskellen mellem refræn og kor
Det gentages i hele sangen, og melodien og lyrikken varierer sjældent. "Et refræn er," en gentagen linje eller musikalsk sætning, der binder en sang s...