Prøvetid

Forskellen mellem prøvetid og prøveløsladelse
Skifte er en del af lovovertræderens oprindelige dom, hvorimod prøveløsladelse kommer meget senere, hvilket gør det muligt for gerningsmanden tidligt ...