Efter dateret

gyldighed efter dateret kontrol
Mens efterdaterede checks dateres i en sådan form, at de kun kan indløses i fremtiden. Efter tre måneder fra udstedelsesdatoen bliver checks forældede...