Positivisme

Forskellen mellem positivisme og realisme
Hovedforskellen mellem positivisme og realisme er, at positivisme er den filosofiske teori, der hævder, at hvad der eksisterer kan verificeres gennem ...
Forskellen mellem positivisme og fortolkning
Positivister mener, at samfundet former individet og bruger kvantitative metoder, intetivivister tror, ​​at enkeltpersoner former samfundet og bruger ...
Forskellen mellem positivisme og konstruktivisme
Forenklet sagt er positivisme afhængig af empirisk bevis, og social konstruktivisme er afhængig af læring gennem social interaktion. For at få viden t...
Forskellen mellem positivisme og post-positivisme
Positivisme er en epistemologisk holdning, der fastholder, at målet med viden simpelthen er at beskrive de fænomener, vi oplever. Postpositivisme aner...