Dam

Dam Forskellen mellem sø og dam
Forskellen mellem sø og dam
Damme og søer er begge indre vandveje, der indeholder levende væsner. Søer er normalt meget dybere end damme og har et større overfladeareal. ... Alt ...
Dam Forskellen mellem dam og sø
Forskellen mellem dam og sø
Damme og søer er begge indre vandveje, der indeholder levende væsner. Søer er normalt meget dybere end damme og har et større overfladeareal. ... Alt ...