Peptidoglycan

Hvad er forskellen mellem peptidoglycan og glycoprotein
Hovedforskellen mellem peptidoglycan og glycoprotein er, at peptidoglycan er en polymer af glycan og peptider, der findes i bakteriecellevægge, mens g...
er peptidoglycan et metalloprotein
Er peptidoglycan en virulensfaktor?Hvilken slags molekyle er peptidoglycan?Er peptidoglycan et lipopolysaccharid?Er peptidoglycan et glycoprotein?Er b...
Forskellen mellem Peptidoglycan og MuramicAcid
Peptidoglycan er en polymer, der danner cellevægge af mange bakterier bestående af sukker og aminosyrer. ... Muraminsyre er en aminosukkersyre, og den...
Forskellen mellem NAG og NAM
Hovedforskellen mellem NAG og NAM er, at N-acetylglucosamin (NAG) ikke har et pentapeptid bundet til sig, mens N-acetylmuraminsyren (NAM) har et penta...