Kvælstof

Forskellen mellem nukleotid og nukleosid
Hovedforskellen ligger i deres molekylære sammensætning, da nukleosider kun indeholder sukker og en base, mens nukleotider også indeholder sukker, bas...
nitrogenholdige baser
Nitrogen base: Et molekyle, der indeholder nitrogen og har en bases kemiske egenskaber. De nitrogenholdige baser i DNA er adenin (A), guanin (G), thym...