Beskeden

Forskellen mellem ydmyg og beskeden
Beskeden refererer til en persons opfattelse af sig selv. Ydmyg refererer til en persons opførsel med hensyn til andre. En person er beskeden, når de ...