Modal

Forskellen mellem modal og hjælpeverb
Modale verber angiver mulighed, sandsynlighed, evne, tilladelse, forpligtelse, nødvendighed osv. Hjælpeforord angiver spændingen, stemningen, det gram...
Hvad er modale verber
Hvad er modale verbum med eksempler?Hvad er de 4 typer modeller?Hvad er de 9 modale verber?Hvad er de 13 modal verb?Hvad er de 10 modeller?Hvad er eks...