Metonymi

Forskellen mellem metafor og metonymi
En metafor bruger en anden type ord til at beskrive et bestemt ord, mens metonymi bruger et beslægtet udtryk til at beskrive et bestemt ord. Metafor b...
Forskellen mellem metonymi og synecdoche
Udtrykkene metonymi og synecdoche henviser til to lignende talefigurer, der bruges som retoriske enheder. ... 'Synecdoche' er, når en del af noget bru...