Makroevolution

Forskellen mellem mikroevolution og makroevolution
Mikroevolution sker i lille skala (inden for en enkelt population), mens makroevolution sker på en skala, der overskrider grænserne for en enkelt art....