Linjer

breddegrad linjer
Breddegradslinjer er en numerisk måde at måle, hvor langt nord eller syd for ækvator et sted er placeret. Ækvator er udgangspunktet for måling af bred...
Forskellen mellem parallel og vinkelret
Parallelle linjer er linjer i et plan, der altid har samme afstand fra hinanden. Parallelle linjer skærer aldrig hinanden. Vinkelrette linjer er linje...