Love

Newtons love
I den første lov vil et objekt ikke ændre dets bevægelse, medmindre en kraft virker på det. I den anden lov er kraften på et objekt lig med dets masse...
gaslove
Gaslove, love, der vedrører tryk, volumen og temperatur på en gas. Boyles lov - opkaldt efter Robert Boyle - siger, at trykket P på en gas ved konstan...
gaslove kemi
Gaslove, love, der vedrører tryk, volumen og temperatur på en gas. Boyles lov - opkaldt efter Robert Boyle - siger, at trykket P på en gas ved konstan...