Investering

Forskellen mellem FDI og FPI
FDI henviser til de investeringer, som udenlandske investorer foretager for at opnå en betydelig interesse i virksomheden i et andet land. FPI henvise...
udenlandske direkte og porteføljeinvesteringer
Vigtigste takeaways. En udenlandsk direkte investering (FDI) er en investering foretaget af et firma eller enkeltperson i et land i forretningsinteres...
Forskellen mellem GICS og obligationer
GIC'er beskytter din hovedinvestering og forsikrer automatisk ethvert indskud, du foretager. Obligationer er investeringer med højere risiko, der give...
Forskellen mellem ROI og ROE
For at forstå, hvilken måling der skal bruges hvornår, er det derfor afgørende at forstå forskellen mellem ROI og ROE....ROI vs ROE - Formål.Return on...
Forskellen mellem ROA og ROI
ROA (Return On Assets) beregner, hvor meget indkomst der genereres som en andel af aktiver, mens ROI (Return On Investment) måler indkomstgenereringen...
Hvordan fungerer investeringsselskaber
Investeringsselskaber kan være privat eller offentligt ejet, og de engagerer sig i forvaltning, salg og markedsføring af investeringsprodukter til off...
Forskellen mellem bank og investeringsbank
Kommerciel bankvirksomhed. Den største forskel mellem investeringsbank og kommerciel bank er, at investeringsbank typisk handler med køb og salg af ob...
Forskellen mellem NPV og ROI
NPV måler en investerings pengestrøm; ROI måler effektiviteten af ​​en investering. 2. NPV beregner fremtidig pengestrøm; ROI beregner simpelthen det ...
Forskellen mellem investeringsejendom og andet hjem
Andet hjem vs investeringsejendomme: Pantevilkår og skatteregler. ... Et andet hjem er en ejendom, som du har til hensigt at besætte i mindst en del a...