Implicit

Forskellen mellem eksplicitte omkostninger og implicitte omkostninger
Hovedforskellen mellem de to typer omkostninger er, at implicitte omkostninger er salgsomkostninger, mens eksplicitte omkostninger er omkostninger, de...
implicitte omkostningseksempler
Eksempler på implicitte omkostninger inkluderer tab af renteindtægter på midler og afskrivning af maskiner til et kapitalprojekt. Det kan også være im...
hvilket af følgende er en implicit omkostning
Hvad er et eksempel på en implicit pris?Hvilket af følgende er en implicit pris?Hvilket af følgende er ikke en implicit pris?Hvilket ville være en imp...
hvilket ville være en implicit omkostning for en virksomhed
Hvilket ville være en implicit omkostning for et firma omkostningerne *?Hvilket af følgende er et eksempel på implicitte omkostninger?Hvordan finder d...
Forskellen mellem implicit og eksplicit
Når vi taler om at skrive, betyder "eksplicit" noget, der er tydeligt angivet, mens "implicit" henviser til noget, der er underforstået og ikke direkt...
Forskellen mellem implicitte omkostninger og eksplicit omkostninger
Hovedforskellen mellem de to typer omkostninger er, at implicitte omkostninger er salgsomkostninger, mens eksplicitte omkostninger er omkostninger, de...