Spændende

Forskellen mellem exciterende og hæmmende neuroner
Den største forskel mellem exciterende og hæmmende neuroner er, at de exciterende neuroner frigiver neurotransmittere, der affyrer et handlingspotenti...
forskel mellem excitatoriske og hæmmende vægtede samtrafik
Den største forskel mellem exciterende og hæmmende neuroner er, at de exciterende neuroner frigiver neurotransmittere, der affyrer et handlingspotenti...
hvad er forskellen mellem exciterende og hæmmende signaler i neuron quizlet
Hvad er forskellen mellem en excitator & en hæmmende neurotransmitter? Excitatorisk neurotransmitter forårsager depolarisering (fald i membranpote...
eksempel på excitatorisk neurotransmitter
Glutamat er en lille aminosyre-neurotransmitter og er den vigtigste excitatoriske neurotransmitter i centralnervesystemet. ... Andre eksempler på exci...
forskel mellem exciterende og hæmmende signaler
En excitatorisk sender genererer et signal kaldet et handlingspotentiale i den modtagende neuron. En hæmmende sender forhindrer det. ... Dette betyder...