Elektrofil

Forskellen mellem nukleofil og elektrofil substitutionsreaktion
Hovedforskellen mellem nukleofil og elektrofil substitutionsreaktion er, at den nukleofile substitutionsreaktion involverer forskydning af en fraspalt...