Forskydning

Forskellen mellem afstand og forskydning
afstand er hvor langt væk noget har rejst fra et andet objekt, mens forskydning er hvor langt noget er fra det andet objekt. Forskydning er en vektorm...
Sådan beregnes forskydning
Denne forskydningsberegner finder forskydningen (tilbagelagt afstand) af et objekt ved hjælp af dets indledende og endelige hastigheder såvel som den ...
Forskellen mellem enkelt forskydning og dobbelt forskydningsreaktion
En enkelt udskiftningsreaktion erstatter det ene element for det andet i en forbindelse. ... En dobbeltudskiftningsreaktion udveksler kationer (eller ...