Deliquescent

Forskellen mellem delikcerende lysende og hygroskopisk
Delikcerende stoffer danner en vandig opløsning ved at absorbere vanddamp, og lysende stoffer absorberer ikke vanddamp, mens hygroskopiske stoffer kan...
Forskellen mellem tørremiddel og deliquescent
Nøgleforskellen mellem tørremiddel og tørremiddel er, at udtrykket tørremiddel beskriver stoffer, der er hygroskopiske, men udtrykket delikum referere...