Samvittighed

Forskellen mellem bevidsthed og samvittighed
Din bevidste giver dig mulighed for at være opmærksom på dit sted i verden, mens din samvittighed giver dig mulighed for at opføre sig i denne verden ...
bevidst samvittighed
Hvad er forskellen mellem samvittighed og bevidsthed?Hvad er de 3 dele af bevidsthed?Hvad det betyder at have samvittighed?Er samvittighed det samme s...
samvittighedsbevidsthed
Selvom de lyder ens, er samvittighed et navneord, der henviser til bevidstheden om, at ens handlinger er rigtige eller forkerte, som i ens "skyldig sa...
samvittighedsvidenskab
Som en konsekvens viser den aktivitet, som videnskaben er baseret på, at være en samvittighedsfuld tanke. Bevidstheden, der gør videnskab mulig, er en...
hvorfor har en person brug for en samvittighed
Gennem vores individuelle samvittighed bliver vi opmærksomme på vores dybt holdte moralske principper, vi er motiverede til at handle efter dem, og vi...