Connotation

Forskellen mellem konnotation og denotation
Et ord kan have både en "betegnelse" og en "konnotation". Disse kaldes "talefigurer". DENOTATION: Den direkte definition af det ord, du finder i ordbo...