Kolloider

Forskellen mellem kolloid og krystalloid
Kolloider er de stoffer, der ikke let krystalliseres fra deres vandige opløsninger. Krystalloider er de stoffer, der let krystalliseres fra deres vand...
Forskellen mellem multimolekylær og makromolekylær kolloid
Multimolekylære kolloider dannes ved sammenlægning af et stort antal enkle molekyler, makromolekylære kolloider består af makromolekyler med størrelse...
lyofile og lyofobe kolloider pdf
Hvad er lyofile og lyofobe kolloider giver eksempler?Hvad er forskellen mellem lyofile og lyofobe kolloider?Hvad er lyofil kolloid?Hvorfor lyofile kol...
makromolekylære kolloider klasse 12
Makromolekylære kolloider: Disse kolloider består af et enkelt stort molekyle som en spredt fase, fx polythen. Tilknyttede kolloider: Dette er kolloid...
skelne mellem følgende multimolekylære kolloider og makromolekylære kolloider
Multimolekylære kolloider dannes ved sammenlægning af et stort antal enkle molekyler, makromolekylære kolloider består af makromolekyler med størrelse...
hvad er multimolekylære, makromolekylære og associerede kolloider giver et eksempel for hver
Hvad er multimolekylære kolloider og makromolekylære kolloider giver eksempler?Hvad er multi- og makromolekylære kolloider?Hvad er multimolekylære kol...
hvordan er associerede kolloider forskellige
-Associerede kolloider adskiller sig fra multimolekylære og makromolekylære kolloider på følgende måde: Stoffer, når de opløses i et medium ved lave k...
multimolekylære kolloideegenskaber
(i) Multimolekylære kolloider: Når stort nr. af små molekyler eller atomer (diameter < 1 mm) af et stof kombineres sammen i et afledningsmedium for...
Forskellen mellem krystalloider og kolloider
Der er to hovedtyper af volumenudvidere: krystalloider og kolloider. Krystalloider er vandige opløsninger af mineralsalte eller andre vandopløselige m...