Kapitel

Kapital vs. gebyr for service
Capitation og fee-for-service (FFS) er forskellige betalingsformer for sundhedsudbydere. I kapitel betales læger et bestemt beløb for hver patient, de...