Axiomer

Hvad er forskellen mellem postulater og sætninger
Et postulat er en erklæring, der antages at være sand uden bevis. En sætning er et sandt udsagn, der kan bevises. ... Postulat 1: En linje indeholder ...
aksiomer, postulater og sætninger
Et aksiom gælder generelt for ethvert felt inden for videnskab, mens et postulat kan være specifikt på et bestemt felt. Det er umuligt at bevise fra a...
hvad er forskellen mellem aksiomer og postulater
Hvad er forskellen mellem aksiomer og postulater? Et aksiom gælder generelt for ethvert felt inden for videnskab, mens et postulat kan være specifikt ...
Forskellen mellem aksiom og sætning
Vi kan yderligere forklare det som en række formodninger (bevis), der kombineres for at give et sandt resultat. Så hvis en erklæring altid er sand og ...